Author Archives: evimax.vn

Vịnh Lăng Cô được bảo tồn xuất sắc, đẹp nhất thế giới

Theo đánh giá của ông Kang Byung-Suk – Phó Chủ tịch Câu lạc bộ các vịnh đẹp nhất thế giới, phụ trách khu vực châu Á, 15 năm qua, thành viên vịnh đẹp Lăng Cô ở Thừa Thiên – Huế đã gương mẫu trong việc đại diện, bảo vệ các giá trị và cam kết […]