Author Archives: kinhnghiem24h.edu.vn

Lý giải về sức hút của đỉnh Everest

Nỗ lực leo lên đỉnh Everest đòi hỏi nhiều tháng, đôi khi nhiều năm rèn luyện. Cho đến nay, hơn 300 người đã được xác định thiệt mạng trong quá trình leo núi. Những người leo núi leo lên Bậc Hillary trong quá trình lên phía Nam để lên tới đỉnh Everest. Khổ luyện để đạt […]