Author Archives: sleepzgood.vn

Giải ‘Oscar du lịch’ thế giới gọi tên Việt Nam

Giải thưởng Du lịch thế giới (World Travel Awards) lần thứ 31 khu vực châu Á và châu Đại Dương đã đề cử Việt Nam ở nhiều hạng mục từ tầm quốc gia đến địa phương, doanh nghiệp. Tại World Travel Awards 2024 , ở tầm quốc gia, Việt Nam vinh dự được đề cử tại […]