Biệt thự Cascading Creek sang trọng ôm trọn lấy thiên nhiên

Ý tưởng thiết kế biệt thự Cascading Creek là xây dựng không gian trộn lẫn thiên nhiên, giảm thiểu tối đa sự phụ thuộc vào năng lượng điện.

Thiết kế : Xưởng kiến trúc Bercy Chen
Vị trí : Hoa Kỳ
Dự án : Cascading Creek
Diện tích : 750 m2

Biet thu Cascading Creek 8 Biệt thự Cascading Creek sang trọng ôm trọn lấy thiên nhiên

Ý tưởng thiết kế biệt thự Cascading Creek là xây dựng không gian trộn lẫn thiên nhiên, giảm thiểu tối đa sự phụ thuộc vào năng lượng điện.

Biet thu Cascading Creek 28 Biệt thự Cascading Creek sang trọng ôm trọn lấy thiên nhiên

Biet thu Cascading Creek 29 Biệt thự Cascading Creek sang trọng ôm trọn lấy thiên nhiên
Hình thức ngôi biệt thự

Biệt thự sang trọng được xác định dựa trên địa điểm xây dựng, khép kín với hướng những con đường lớn, mở tung hướng nhìn về phía cánh rừng phía dưới và ôm trọn lấy tự nhiên.

Biet thu Cascading Creek 271 Biệt thự Cascading Creek sang trọng ôm trọn lấy thiên nhiên

Biet thu Cascading Creek 151 Biệt thự Cascading Creek sang trọng ôm trọn lấy thiên nhiên

Biet thu Cascading Creek 201 Biệt thự Cascading Creek sang trọng ôm trọn lấy thiên nhiên

Biet thu Cascading Creek 191 Biệt thự Cascading Creek sang trọng ôm trọn lấy thiên nhiên

Biet thu Cascading Creek 121 Biệt thự Cascading Creek sang trọng ôm trọn lấy thiên nhiên

Biet thu Cascading Creek 251 Biệt thự Cascading Creek sang trọng ôm trọn lấy thiên nhiên

Biet thu Cascading Creek 141 Biệt thự Cascading Creek sang trọng ôm trọn lấy thiên nhiên

Biet thu Cascading Creek 71 Biệt thự Cascading Creek sang trọng ôm trọn lấy thiên nhiên

Biet thu Cascading Creek 21 Biệt thự Cascading Creek sang trọng ôm trọn lấy thiên nhiên

Biet thu Cascading Creek 41 Biệt thự Cascading Creek sang trọng ôm trọn lấy thiên nhiên

Biet thu Cascading Creek 181 Biệt thự Cascading Creek sang trọng ôm trọn lấy thiên nhiên

Biet thu Cascading Creek 1 Biệt thự Cascading Creek sang trọng ôm trọn lấy thiên nhiên

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *