Biệt thự hiện đại nằm hiền hòa, bình dị giữa vùng quê Valbonner của nước Pháp

Với diện tích trên 500 mét vuông, căn biệt thự hiện đại này nằm hiền hòa, bình dị giữa vùng quê Valbonner hiền hòa của nước Pháp. Frédéric-Paul Goux đã thiết kế ngôi nhà này nhờ vào tình yêu với thiên nhiên ôn hòa và lãng mạn nơi này.

dec4632841cd3adc07298b389adc7191 Biệt thự hiện đại nằm hiền hòa, bình dị giữa vùng quê Valbonner của nước Pháp

3e0385987d7baf92193b046858bc9d3c Biệt thự hiện đại nằm hiền hòa, bình dị giữa vùng quê Valbonner của nước Pháp

8a4818490f305232d32efddb77f279ed Biệt thự hiện đại nằm hiền hòa, bình dị giữa vùng quê Valbonner của nước Pháp

9c1407e9b02bb37f8c10e6e0061b55c7 Biệt thự hiện đại nằm hiền hòa, bình dị giữa vùng quê Valbonner của nước Pháp

9efd05e28e60662c2d0cfa3da6dd705c Biệt thự hiện đại nằm hiền hòa, bình dị giữa vùng quê Valbonner của nước Pháp

21af07f8e48b1184b441ee1f82468930 Biệt thự hiện đại nằm hiền hòa, bình dị giữa vùng quê Valbonner của nước Pháp

74db15f765c4cd23494a52f0ac261695 Biệt thự hiện đại nằm hiền hòa, bình dị giữa vùng quê Valbonner của nước Pháp

8273a5ebe4ed5a41e4c5e242733d3fae Biệt thự hiện đại nằm hiền hòa, bình dị giữa vùng quê Valbonner của nước Pháp

8769d224d392c6ced80815a04ac058a0 Biệt thự hiện đại nằm hiền hòa, bình dị giữa vùng quê Valbonner của nước Pháp

9506a9b8a6d6a4f3d8d8901433abc6bd Biệt thự hiện đại nằm hiền hòa, bình dị giữa vùng quê Valbonner của nước Pháp

17747cd0ccfefefee8ea651de753938f Biệt thự hiện đại nằm hiền hòa, bình dị giữa vùng quê Valbonner của nước Pháp

8579766048e2fbb22e23277b4d5a0bfb Biệt thự hiện đại nằm hiền hòa, bình dị giữa vùng quê Valbonner của nước Pháp

ac74cb97deca91db8875f0bd9f626f95 Biệt thự hiện đại nằm hiền hòa, bình dị giữa vùng quê Valbonner của nước Pháp

b3079f38f56ed6182121c7a6215ab828 Biệt thự hiện đại nằm hiền hòa, bình dị giữa vùng quê Valbonner của nước Pháp

b466167b2ce5764f3b2f70c921cd5eb6 Biệt thự hiện đại nằm hiền hòa, bình dị giữa vùng quê Valbonner của nước Pháp

c1f85d1fbf14b0691116bf4dbd061c06 Biệt thự hiện đại nằm hiền hòa, bình dị giữa vùng quê Valbonner của nước Pháp

d04e1125dc60bfb1074c87b6d4db1a4d Biệt thự hiện đại nằm hiền hòa, bình dị giữa vùng quê Valbonner của nước Pháp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *