Biệt thự hiện đại thanh lịch từ kiến trúc sư Elias Rizo

Khi kiến trúc sư được phép tự do để tạo ra một không gian mà ông biết sẽ làm việc với chủ đầu tư, mà mức độ tin tưởng đi đến trong thiết kế cuối cùng. Đó là trường hợp trong ngôi nhà này hiện đại thanh lịch từ kiến trúc sư Elias Rizo, người đã chỉ ra ”Không gian liền mạch” và ”hoàn toàn tin tưởng” là điều cần thiết trong việc hoàn thành ngôi nhà này. Các cấu trúc là kết quả của sự làm việc tỉ mĩ và bình tĩnh , cùng với mọi nỗ lực để đảm bảo sự thoải mái và bảo vệ sự riêng tư cũng như những hình ảnh ấn tượng với thị giác trong một không gian tổng thể duy nhất, thậm chí trong một khu phố mà các nhà hàng xóm liền kề nhau như một thể thống nhất không tách biệt

modern stylish breakfast bar Biệt thự hiện đại thanh lịch từ kiến trúc sư Elias Rizo

concrete patio Biệt thự hiện đại thanh lịch từ kiến trúc sư Elias Rizo

concrete walkway1 Biệt thự hiện đại thanh lịch từ kiến trúc sư Elias Rizo

dark hardwood floor1 Biệt thự hiện đại thanh lịch từ kiến trúc sư Elias Rizo

dark wood ceiling panels Biệt thự hiện đại thanh lịch từ kiến trúc sư Elias Rizo

deep modern soaking tub Biệt thự hiện đại thanh lịch từ kiến trúc sư Elias Rizo

floor lighting Biệt thự hiện đại thanh lịch từ kiến trúc sư Elias Rizo

large modern bedroom design Biệt thự hiện đại thanh lịch từ kiến trúc sư Elias Rizo

leather sling chairs Biệt thự hiện đại thanh lịch từ kiến trúc sư Elias Rizo

modern balcony1 Biệt thự hiện đại thanh lịch từ kiến trúc sư Elias Rizo

modern concrete home Biệt thự hiện đại thanh lịch từ kiến trúc sư Elias Rizo

modern concrete stairs Biệt thự hiện đại thanh lịch từ kiến trúc sư Elias Rizo

modern corridor1 Biệt thự hiện đại thanh lịch từ kiến trúc sư Elias Rizo

modern courtyard Biệt thự hiện đại thanh lịch từ kiến trúc sư Elias Rizo

modern home floorplan1 Biệt thự hiện đại thanh lịch từ kiến trúc sư Elias Rizo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *