Biệt thự tuyệt đẹp với không gian liên kết trong và ngoài

Chúng tôi đã khái quát hóa và đặc trưng hóa những ngôi nhà khác và làm mờ sự phân chia nội ngoại thất bằng cách gộp các hòng hoặc một số phần của các không gian để có thể mở nhiều hơn ra phía ngoài so với chỉ tiêu.

Nhưng thiết kế Marques ’có làm mờ của sự chia rẽ nội ngoại thất đến tới hạn bằng cách thiết kế nhiều sàn gỗ liên kết các phòng khác nhau để ngoài trời, trần nhà kính, và từ sàn đến trần cửa sổ và cửa kính – do đó tạo ra toàn bộ một ngôi nhà mà ở đó là gần như hoàn toàn và tuyệt đẹp, tiếp xúc với thiên nhiên ngoài trời tuyệt vời. Ngôi nhà thực sự là gây khó khăn để cảm nhận xem nhà là ngoài trời hoặc bên trong, và liệu nó có tồn tại trong một thế giới hư cấu, chúng ta đọc về trong câu chuyện cổ tích hay trên thế giới- thực và đó là cách Marques dự định cho chúng ta tiếp nhận.

outdoor indoor library office area Biệt thự tuyệt đẹp với không gian liên kết trong và ngoài

outdoor indoor living room with bookshelves Biệt thự tuyệt đẹp với không gian liên kết trong và ngoài

outdoor indoor living space Biệt thự tuyệt đẹp với không gian liên kết trong và ngoài

living area with view of yard and stone wall Biệt thự tuyệt đẹp với không gian liên kết trong và ngoài

modern bar and kitchen area Biệt thự tuyệt đẹp với không gian liên kết trong và ngoài

modern dark and light dining and bar area Biệt thự tuyệt đẹp với không gian liên kết trong và ngoài

modern light and dark loft with glass ceiling Biệt thự tuyệt đẹp với không gian liên kết trong và ngoài

modern loft with outdoor indoor Biệt thự tuyệt đẹp với không gian liên kết trong và ngoài

open library space Biệt thự tuyệt đẹp với không gian liên kết trong và ngoài

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *