Bộ sưu tập phòng tắm độc đáo với vật liêu đá, gỗ, nhôm

Lấy ý tưởng từ độ tinh khiết của nước, năng lượng của đá, sự ấm áp của gỗ kết hợp để tạo nên bộ sưu tập độc đáo. Các thiết bị như bồn rửa, bồn tắm, sàn nhà làm từ vật liêu đá, gỗ, nhôm.

20141119132429104 Bộ sưu tập phòng tắm độc đáo với vật liêu đá, gỗ, nhôm

20141119132433776 Bộ sưu tập phòng tắm độc đáo với vật liêu đá, gỗ, nhôm

2014111913241848 Bộ sưu tập phòng tắm độc đáo với vật liêu đá, gỗ, nhôm

2014111913242594 Bộ sưu tập phòng tắm độc đáo với vật liêu đá, gỗ, nhôm

20141119132404819 Bộ sưu tập phòng tắm độc đáo với vật liêu đá, gỗ, nhôm

20141119132409273 Bộ sưu tập phòng tắm độc đáo với vật liêu đá, gỗ, nhôm

20141119132413324 Bộ sưu tập phòng tắm độc đáo với vật liêu đá, gỗ, nhôm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *