Chiếc bàn với hiệu ứng 3D bắt mắt và ấn tượng

Nhà thiết kế người Úc Maurie Novak đã lấy ý tưởng từ hiệu ứng màu 3D để áp dụng lên chiếc bàn này. Nó sẽ là điểm nhấn để ngôi nhà của bạn thêm ấn tượng và bắt mắt.

ad188ff84cedc7e560bdde1ab0ed0c9a Chiếc bàn với hiệu ứng 3D bắt mắt và ấn tượng

2c84ef51df411da43796f9c32614c35d Chiếc bàn với hiệu ứng 3D bắt mắt và ấn tượng

4faef8d9b6b9d3cad5ae230b3482bbc1 Chiếc bàn với hiệu ứng 3D bắt mắt và ấn tượng

4636a37da88e1bf9309c696f485cd195 Chiếc bàn với hiệu ứng 3D bắt mắt và ấn tượng

21072bcf1cff348ad3509e93784b982b Chiếc bàn với hiệu ứng 3D bắt mắt và ấn tượng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *