Ghế bành Decube thiết kế bởi Luca Binaglia

Chỗ gác chân cho bạn cảm giác vô cùng thoải mái nhưng bạn đã bao giờ nghĩ rằng nó sẽ nối với chiếc ghế bằng một sợi dây chưa? Và ghế bành Decube thiết kế bởi Luca Binaglia sẽ cho bạn trải nghiệm trên. Không chỉ vậy, màu sắc của nó rất tươi sáng và phù hợp với không khí hiện đại.

e6957f84486e8f6c43560813e3c6aca7 Ghế bành Decube thiết kế bởi Luca Binaglia

3e42e09a442b22b420b959fab29296f5 Ghế bành Decube thiết kế bởi Luca Binaglia

5de06f22a7c5b14721a595e0900f0a57 Ghế bành Decube thiết kế bởi Luca Binaglia

78c2f51cdedf413034d6181ce3fac31d Ghế bành Decube thiết kế bởi Luca Binaglia

b01de82067b3c710a2b9b609d8cdbb31 Ghế bành Decube thiết kế bởi Luca Binaglia

c03700163ba05e0c90086c5592930929 Ghế bành Decube thiết kế bởi Luca Binaglia

cb571c265183e36d6ff143145de7b6d6 Ghế bành Decube thiết kế bởi Luca Binaglia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *