Khay nhỏ để thưởng thức đồ ăn thư giãn trên bồn tắm

Khi xã hội ngày càng phát triển thì có lẽ con người thích hưởng thụ cuộc sống hơn. Do đó nếu đặt một khay nhỏ trên bồn tắm sẽ khiến bạn vô cùng thoải mái khi vừa có thể ngâm bồn tắm mà vừa có thể thưởng thức một ly rượu ngon, một dĩa trái cây tươi hay một quyển sách hay. Thật thú vị phải không các bạn.

f1849433335c555aca1201c4bef59f77 Khay nhỏ để thưởng thức đồ ăn thư giãn trên bồn tắm

6efd7ba94c34765ac52734848f2ff854 Khay nhỏ để thưởng thức đồ ăn thư giãn trên bồn tắm

8cad58593f3d642b95416205190dc67c Khay nhỏ để thưởng thức đồ ăn thư giãn trên bồn tắm

54b5402c77d83150e08bd864eb6a5330 Khay nhỏ để thưởng thức đồ ăn thư giãn trên bồn tắm

768f37dd8ec7b010e8826feec9d3379e Khay nhỏ để thưởng thức đồ ăn thư giãn trên bồn tắm

a9faaee9393b736759be2484ec25272e Khay nhỏ để thưởng thức đồ ăn thư giãn trên bồn tắm

ad2bfe3a9cde6df7ced9baf57dbd966a Khay nhỏ để thưởng thức đồ ăn thư giãn trên bồn tắm

cbd057ed43e1ca416b1b3a3815fe4704 Khay nhỏ để thưởng thức đồ ăn thư giãn trên bồn tắm

cfdb66b74367b953fce2a8fa7b929da9 Khay nhỏ để thưởng thức đồ ăn thư giãn trên bồn tắm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *