Ngôi nhà hiện đại ở Stockholm mang đậm phong cách Scandinavia

Với diện tích 74m2, ngôi nhà ở Stockholm được bài trí theo kiểu hiện đại nhưng vẫn mang đặc trưng phong cách Scandinavia.

beautiful apartment freshome 088 Ngôi nhà hiện đại ở Stockholm mang đậm phong cách Scandinavia

beautiful apartment freshome 099 Ngôi nhà hiện đại ở Stockholm mang đậm phong cách Scandinavia

beautiful apartment freshome 222 Ngôi nhà hiện đại ở Stockholm mang đậm phong cách Scandinavia

beautiful apartment freshome 333 Ngôi nhà hiện đại ở Stockholm mang đậm phong cách Scandinavia

beautiful apartment freshome 0555 Ngôi nhà hiện đại ở Stockholm mang đậm phong cách Scandinavia

beautiful apartment freshome 0666 Ngôi nhà hiện đại ở Stockholm mang đậm phong cách Scandinavia

beautiful apartment freshome 0777 Ngôi nhà hiện đại ở Stockholm mang đậm phong cách Scandinavia

beautiful apartment freshome 01 Ngôi nhà hiện đại ở Stockholm mang đậm phong cách Scandinavia

beautiful apartment freshome 10 Ngôi nhà hiện đại ở Stockholm mang đậm phong cách Scandinavia

beautiful apartment freshome 11 Ngôi nhà hiện đại ở Stockholm mang đậm phong cách Scandinavia

beautiful apartment freshome 12 Ngôi nhà hiện đại ở Stockholm mang đậm phong cách Scandinavia

beautiful apartment freshome 13 Ngôi nhà hiện đại ở Stockholm mang đậm phong cách Scandinavia

beautiful apartment freshome 14 Ngôi nhà hiện đại ở Stockholm mang đậm phong cách Scandinavia

beautiful apartment freshome 15 Ngôi nhà hiện đại ở Stockholm mang đậm phong cách Scandinavia

beautiful apartment freshome 16 Ngôi nhà hiện đại ở Stockholm mang đậm phong cách Scandinavia

beautiful apartment freshome 17 Ngôi nhà hiện đại ở Stockholm mang đậm phong cách Scandinavia

beautiful apartment freshome 18 Ngôi nhà hiện đại ở Stockholm mang đậm phong cách Scandinavia

beautiful apartment freshome 19 Ngôi nhà hiện đại ở Stockholm mang đậm phong cách Scandinavia

beautiful apartment freshome 44 Ngôi nhà hiện đại ở Stockholm mang đậm phong cách Scandinavia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *