Ngôi nhà lấy cảm hứng từ những cánh bướm bay bổng xinh đẹp nằm trên thảo nguyên

Ngôi nhà mang tên Butterfly House này có kiến trúc ấn tượng được lấy cảm hứng từ những cánh bướm bay bổng xinh đẹp và nằm tại thảo nguyên California thoáng đãng. Được thiết kế và xây dựng bởi KTS Feldman Architecture.

fe623833f348a4762fa8124da9af4ad1 Ngôi nhà lấy cảm hứng từ những cánh bướm bay bổng xinh đẹp nằm trên thảo nguyên

0f316001dbddcad98b2cae07a6d1bad1 Ngôi nhà lấy cảm hứng từ những cánh bướm bay bổng xinh đẹp nằm trên thảo nguyên

3c7511591d0fadc381498c095b350c70 Ngôi nhà lấy cảm hứng từ những cánh bướm bay bổng xinh đẹp nằm trên thảo nguyên

4c850acac03c789b2bdca55418fc88ba Ngôi nhà lấy cảm hứng từ những cánh bướm bay bổng xinh đẹp nằm trên thảo nguyên

7b38ecd6355f9d55d37bb07bebdadb99 Ngôi nhà lấy cảm hứng từ những cánh bướm bay bổng xinh đẹp nằm trên thảo nguyên

7fe072e49e0f7f1ffd5a6db6b8d68c4b Ngôi nhà lấy cảm hứng từ những cánh bướm bay bổng xinh đẹp nằm trên thảo nguyên

057dd0a760fb8678e136472337a9bb1f Ngôi nhà lấy cảm hứng từ những cánh bướm bay bổng xinh đẹp nằm trên thảo nguyên

196e6415662305519e3140c94e0e107f Ngôi nhà lấy cảm hứng từ những cánh bướm bay bổng xinh đẹp nằm trên thảo nguyên

425fd9729b86e969b70a69f67671141c Ngôi nhà lấy cảm hứng từ những cánh bướm bay bổng xinh đẹp nằm trên thảo nguyên

655d60b2ad36222be224ed5fb8c234e7 Ngôi nhà lấy cảm hứng từ những cánh bướm bay bổng xinh đẹp nằm trên thảo nguyên

768f4fcada5e73503d4d81764aacfc9a Ngôi nhà lấy cảm hứng từ những cánh bướm bay bổng xinh đẹp nằm trên thảo nguyên

b8ee2a2b9aff7d742012424d362229be Ngôi nhà lấy cảm hứng từ những cánh bướm bay bổng xinh đẹp nằm trên thảo nguyên

dddd6e780f479a144d680da3f759a80e Ngôi nhà lấy cảm hứng từ những cánh bướm bay bổng xinh đẹp nằm trên thảo nguyên

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *