Ngôi nhà sáng sủa và trang nhã mang tên Sorrento

Ngôi nhà sáng sủa và trang nhã này mang tên Sorrento tại Melbourne, Úc được Carlisle Homes thiết kế. Với lối bày trí nhẹ nhàng, cùng màu sắc tươi sáng, ngôi nhà này mang đến không gian sống ấm cúng, tiện nghi cho mọi người.

b39bd8c7281c0c3f6b0f25d19ffb28e2 Ngôi nhà sáng sủa và trang nhã mang tên Sorrento

bb55cc3ba70307a96bd49480cd4b016a Ngôi nhà sáng sủa và trang nhã mang tên Sorrento

0a0c75da3e0df4cdf2842be22c1d7f29 Ngôi nhà sáng sủa và trang nhã mang tên Sorrento

0c9333bb55a4f1741e433eda46e89f96 Ngôi nhà sáng sủa và trang nhã mang tên Sorrento

1b28da44bd942a6a617677afbc573f39 Ngôi nhà sáng sủa và trang nhã mang tên Sorrento

2f2062af29870596cc2e0c99236c3655 Ngôi nhà sáng sủa và trang nhã mang tên Sorrento

7f510c2c3bcc519a5cd68d7ac24ed3a3 Ngôi nhà sáng sủa và trang nhã mang tên Sorrento

25c36424ada552e5f1dc2d4afa7cdd3b Ngôi nhà sáng sủa và trang nhã mang tên Sorrento

67c48a41b9312ab03ce3e8fbeb4eb870 Ngôi nhà sáng sủa và trang nhã mang tên Sorrento

267cfebb44e946ad15b55fcc4e6f8687 Ngôi nhà sáng sủa và trang nhã mang tên Sorrento

570bc876a5dcf5ae05fd700ab1abd760 Ngôi nhà sáng sủa và trang nhã mang tên Sorrento

73237c565c58813b6012024b5d81e430 Ngôi nhà sáng sủa và trang nhã mang tên Sorrento

63189108d6e1a75e5bfc2b7cfcd85f5c Ngôi nhà sáng sủa và trang nhã mang tên Sorrento

75865061b7331895d88f4807ff66d9df Ngôi nhà sáng sủa và trang nhã mang tên Sorrento

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *