Ngôi nhà sang trọng với đồ nội thất lạ mắt

Xin giới thiệu một thiết kế của kts. Stephane Chamard . Ngôi nhà là sự kết hợp độc đáo giữa đồ nội thất với kiểu dáng lạ mắt và vật liệu bê tông mài.

011 bachelor loft stephane chamard 1050x11311 Ngôi nhà sang trọng với đồ nội thất lạ mắt

013 bachelor loft stephane chamard Ngôi nhà sang trọng với đồ nội thất lạ mắt

017 bachelor loft stephane chamard Ngôi nhà sang trọng với đồ nội thất lạ mắt

018 bachelor loft stephane chamard Ngôi nhà sang trọng với đồ nội thất lạ mắt

019 bachelor loft stephane chamard 1050x1009 Ngôi nhà sang trọng với đồ nội thất lạ mắt

021 bachelor loft stephane chamard Ngôi nhà sang trọng với đồ nội thất lạ mắt

005 bachelor loft stephane chamard Ngôi nhà sang trọng với đồ nội thất lạ mắt

007 bachelor loft stephane chamard Ngôi nhà sang trọng với đồ nội thất lạ mắt

008 bachelor loft stephane chamard Ngôi nhà sang trọng với đồ nội thất lạ mắt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *