Ngôi nhà truyền thống với đèn treo đầy tính nghệ thuật

Ngôi nhà mang phong cách thiết kế truyền thống do KTS Jorge Pardo thiết kế này là sự kết hợp hài hòa giữa kiến trúc và những chi tiết đèn treo đầy tính nghệ thuật.

fbacbebdee4a5c5211967496ddb5666e Ngôi nhà truyền thống với đèn treo đầy tính nghệ thuật

4f2620a04c8ac4a461cfe6377673326e Ngôi nhà truyền thống với đèn treo đầy tính nghệ thuật

6e8f43be8ae492b14acfa785f5a95ca4 Ngôi nhà truyền thống với đèn treo đầy tính nghệ thuật

8e94701c44812b8754b83dc1133d6082 Ngôi nhà truyền thống với đèn treo đầy tính nghệ thuật

57ab8ab180429c3a94140da7fef15eb3 Ngôi nhà truyền thống với đèn treo đầy tính nghệ thuật

76c197ee47b706b4b5187c9a846886ef Ngôi nhà truyền thống với đèn treo đầy tính nghệ thuật

5736c5d4dfeeaa0579d332b789b25869 Ngôi nhà truyền thống với đèn treo đầy tính nghệ thuật

c3be8383ee72cc63f5c214e368d3ab28 Ngôi nhà truyền thống với đèn treo đầy tính nghệ thuật

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *