Những góc phòng tắm với tông màu trắng-đen

Tông màu trắng-đen mang đến cảm giác mạnh mẽ và luôn tạo cảm giác ấn tượng cho mọi người khi mix & match cùng với nhiều phong cách khác nhau. Và những góc phòng tắm được thiết kế một cách tinh tế giữa sắc màu mạnh mẽ, nội thất hiện đại cùng mix với nhau mang đến không gian tắm táp, thư giãn cực chất.

fe82753287481e0f6a84ea6eb62ff923 Những góc phòng tắm với tông màu trắng đen

2adb442d731209a0ef3bf7f09e4ee421 Những góc phòng tắm với tông màu trắng đen

6f683f38d0aca00e03a7fc1649ba140f Những góc phòng tắm với tông màu trắng đen

560d8e7e48176f5d78e8ca0a3feccb5a Những góc phòng tắm với tông màu trắng đen

d7fe959613cb577550ed9253b9ce1d05 Những góc phòng tắm với tông màu trắng đen

e2101f5087a0cc32bee89671a8636efd Những góc phòng tắm với tông màu trắng đen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *