“NR 1977”, ngôi nhà hiện đại được thiết kế bởi văn phòng Mihadesign

Ở Setagaya, Tokyo, Nhật Bản có một căn hộ rất thú vị với một cái tên kỳ lạ. Nó được gọi là “nr 1977” và là một ngôi nhà hiện đại, được thiết kế và xây dựng bởi văn phòng Mihadesign. Việc xây dựng được hoàn thiện vào năm 2011 trên diện tích bề mặt là 71.5m2.
Dự án tiến hành cải tạo lại căn hộ cũ sao cho phù hợp với người chủ mới là một cặp vợ chồng và bốn đứa con nhỏ.

20131219093551443 “NR 1977”, ngôi nhà hiện đại được thiết kế bởi văn phòng Mihadesign

20131219093552519 “NR 1977”, ngôi nhà hiện đại được thiết kế bởi văn phòng Mihadesign

20131219093553486 “NR 1977”, ngôi nhà hiện đại được thiết kế bởi văn phòng Mihadesign

20131219093554797 “NR 1977”, ngôi nhà hiện đại được thiết kế bởi văn phòng Mihadesign

20131219093556295 “NR 1977”, ngôi nhà hiện đại được thiết kế bởi văn phòng Mihadesign

20131219093557277 “NR 1977”, ngôi nhà hiện đại được thiết kế bởi văn phòng Mihadesign

20131219093557574 “NR 1977”, ngôi nhà hiện đại được thiết kế bởi văn phòng Mihadesign

20131219093558494 “NR 1977”, ngôi nhà hiện đại được thiết kế bởi văn phòng Mihadesign

20131219093558853 “NR 1977”, ngôi nhà hiện đại được thiết kế bởi văn phòng Mihadesign

20131219093559789 “NR 1977”, ngôi nhà hiện đại được thiết kế bởi văn phòng Mihadesign

20131219093600616 “NR 1977”, ngôi nhà hiện đại được thiết kế bởi văn phòng Mihadesign

20131219093601833 “NR 1977”, ngôi nhà hiện đại được thiết kế bởi văn phòng Mihadesign

20131219093602831 “NR 1977”, ngôi nhà hiện đại được thiết kế bởi văn phòng Mihadesign

20131219093603783 “NR 1977”, ngôi nhà hiện đại được thiết kế bởi văn phòng Mihadesign

20131219093604687 “NR 1977”, ngôi nhà hiện đại được thiết kế bởi văn phòng Mihadesign

20131219093545484 “NR 1977”, ngôi nhà hiện đại được thiết kế bởi văn phòng Mihadesign

20131219093546326 “NR 1977”, ngôi nhà hiện đại được thiết kế bởi văn phòng Mihadesign

20131219093547886 “NR 1977”, ngôi nhà hiện đại được thiết kế bởi văn phòng Mihadesign

20131219093548650 “NR 1977”, ngôi nhà hiện đại được thiết kế bởi văn phòng Mihadesign

20131219093550351 “NR 1977”, ngôi nhà hiện đại được thiết kế bởi văn phòng Mihadesign
(Theo Eva)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *