Thư giãn tuyệt vời tại ngôi nhà Iniala ở Phuket

Ngôi nhà mang tên Iniala này nằm tại thiên đường biển Phuket, Thái Lan đuợc A-cero, Joaquin Torres Arquitectos thiết kế & xây dung nhằm mang đến phút giây nghỉ dưỡng tuyệt vời cho mọi người khi đặt chân đến đây.

d91bbfdce60571cebf0b1347c7da0942 Thư giãn tuyệt vời tại ngôi nhà Iniala ở Phuket

49b5651d8d2fb18c00907f27d5128d71 Thư giãn tuyệt vời tại ngôi nhà Iniala ở Phuket

52ceeeda785a0d0eac1d8aca29a00b16 Thư giãn tuyệt vời tại ngôi nhà Iniala ở Phuket

59c980eb9332b8ebe4ba4cd077c18b10 Thư giãn tuyệt vời tại ngôi nhà Iniala ở Phuket

85a3afd0e557f8de3805d2761976a148 Thư giãn tuyệt vời tại ngôi nhà Iniala ở Phuket

534ed597ef31b2d5dc50d1e53b39ec96 Thư giãn tuyệt vời tại ngôi nhà Iniala ở Phuket

5375e0e03716e71d78e821d53b642cb1 Thư giãn tuyệt vời tại ngôi nhà Iniala ở Phuket

09511727ed220ffd8e1c0be798eca42d Thư giãn tuyệt vời tại ngôi nhà Iniala ở Phuket

b8c71d2ca43d6a3cadeaa0d861083c41 Thư giãn tuyệt vời tại ngôi nhà Iniala ở Phuket

d6d7b3921544544759eee0166f6b983c Thư giãn tuyệt vời tại ngôi nhà Iniala ở Phuket

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *