Chiếc ghế Rui Pereira được làm từ những nguyên liệu tái chế

Ngày nay, việc tái chế nguyên liệu rất cần thiết vì chúng nó giúp bảo vệ môi trường và chống lãng phí tài nguyên. Chiếc ghế Rui Pereira này chính là một thiết kế được làm từ các nguyên liệu đã qua sử dụng. Hãy xem thử chiếc ghế này nhé các bạn.

e20971af2b7679f5fc9fefb8a4288865 Chiếc ghế Rui Pereira được làm từ những nguyên liệu tái chế

8d8c2288fb90e7fdc2b13e7aa303e398 Chiếc ghế Rui Pereira được làm từ những nguyên liệu tái chế

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *